Βλέπε και:  • Η πενία είναι η μητριά της μεγαλοφυϊας
  • Η πενία κάνει αγνώμονες και τους καλούς Αρχαίο ρητό
  • Η πενία μουδιάζει τα φτερά του πνεύματος Κάλβος
  • Ουδέν πενίας βαρύτερον φορτίον (Κανένα φορτίο δεν είναι βαρύτερο απ' τη φτώχεια) Αρχαίο ρητό
  • Πενία άνδρα ταπεινού (Η φτώχεια ταπεινώνει τον άνθρωπο) Αρχαίο ρητό
  • Πενία αυτοδίδακτος αρετή (Η αντοχή στην πενία είναι αυτοδίδακτη) Διογένης
  • Πενία τέχνας κατεργάζεται (Η φτώχεια εμπνέει εφευρέσεις)