Άνοιγμα κυρίου μενού

Βικιφθέγματα β

Ο Πρωταγόρας ήταν ο μεγαλύτερος σοφιστής και από τους μεγαλυτέρους φιλοσόφους της αρχαιότητας.