Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Άνθρωποι-επέκταση.