Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Θέματα-επέκταση.