Πρότυπο:Κινηματογράφος-επέκταση
Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Κινηματογράφος-επέκταση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως {{κιν}}