Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Συγγραφείς-επέκταση.