Αυτό το πρότυπο τοποθετεί τα λήμματα στην Κατηγορία:Φιλόσοφοι-επέκταση.