Μικρή η μεγάλη η ζωή, το πιο όμορφο ρεγάλο. [Γαλάνης Λεωνίδας]