Βλέπε και:
  • Η στέρηση κεντά περισσότερο την όρεξη
  • Όταν το πηγάδι είναι ξερό, γνωρίζουμε την αξία του νερού Φραγκλίνος Βενιαμίν