Βλέπε και:
  • Συμπάθεια είναι δυο καρδιές που σύρουν ένα βάρος
  • Συμπάθεια είναι το χρυσό κλειδί που ανοίγει τις καρδιές των άλλων
  • Το πλήθος συνάπτεται πάντοτε με τη συμπάθεια και όχι με τη λογική Λάτιμερ
  • Λέει πως δε σας χωνεύει για αυτά που φρονείτε μ΄όλο που τόσο σας εχτιμά!...Ηρακλής Αποστολίδης