Βλέπε και:
  • Το τυχερό παιχνίδι είναι ο φοβερός διαφθορέας των καλών τρόπων Μοντεσκιέ
  • Το τυχερό παιχνίδι είναι ψυχική ασθένεια Μπέγκλερ Έντμουντ
  • Τόσο πιο φαύλος είναι ο παίκτης, όσο επιτηδειότερος στην τέχνη του να παίζει Σύρος