Βλέπε και:

  • Η μετάνοια είναι η παραδεδεγμένη τύψη
  • Η φτώχεια υποφέρεται πιο εύκολα από τις τύψεις της συνειδήσεως Ουγγρική Παροιμία
  • Καλύτερα η θλίψη από την τύψη Μπαχ
  • Καλύτερα η θλίψη από την τύψη
  • Όταν αισθανόμαστε τύψεις για μια κακή πράξη, δεν μας δυσαρεστεί ο πόνος που προκαλέσαμε στον άλλον, παρά η ταραχή που προξενήσαμε στον εαυτό μας Άγνωστος
  • Το μόνο κακό, που δεν μπορούμε ποτέ να αποφύγουμε, είναι οι τύψεις που νιώθουμε, όταν παραλείπουμε να πράξουμε το καθήκον μας
  • Φριχτή είναι η ώρα της τύψης Ρενάν