Βλέπε και:

  • Η εξουσία είναι καθήκον, η ελευθερία: Eυθύνη Έμπνερ-Έσεμπαχ Μ.
  • Όσο πιο δυνατό είναι το αίσθημα ευθύνης, τόσο πιο αδύνατη είναι η δίψα για την εξουσία Γκαρτσίνσκι Σ.
  • Όταν αξιώνεις ευθύνες από τους άλλους, πρέπει ν' αποδέχεσαι τις δικές σου Σόλωνας
  • Όταν θεραπεύεις το πληγωμένο φτερό του αετού, γίνεσαι υπεύθυνος για τα νύχια του Βίκτωρ Ουγκώ