Βλέπε και:

Καυδιανά δίκρανα


  • Το αδύνατο καλάμι σκύβει μπροστά στον μανιασμένο αέρα, ορθώνεται όμως αμέσως, όταν περάσει η θύελλα Αίσωπος