Φυσική

επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη της ύλης, της κίνησής της μέσα στον χώρο και στον χρόνο, μαζί με τις σχετικές ποσότητες, όπως η ενέργεια  • Δώσε μου μέρος να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμα και τη Γη [διά του μοχλού] Αρχιμήδης
  • Είναι λάθος να θεωρούμε ότι σκοπός της Φυσικής είναι να ανακαλύψει πώς είναι η Φύση. Η Φυσική αφορά στο τι μπορούμε να πούμε εμείς για τη φύση Μπορ Νιλς
  • Ουδείς μέγας χώρος κενός εστί (Τίποτα δεν είναι κενό στο σύμπαν) Ήρων Αλεξανδρείας