Χρύσιππος ο Σολεύς

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και γραμματικός
Chrysippos BM 1846.jpg

Ο Χρύσιππος 3ος αι. π.Χ. ήταν θεμελιωτής της Στωικής σχολής.

Κατά τον Στοβαίο, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πολιτεύεται, απήντησε:

  • «Αν πολιτευθώ ψευδόμενος δεν θα αρέσω στους θεούς και αν πολιτευθώ χρηστά δεν θα αρέσω στους πολίτες».