Βλέπε και:


  • Για εκείνα που δεν πρόκειται να ωφελήσουν, μην κοπιάζεις άδικα Αισχύλος
  • Κάνε χρήση και της δυστυχίας σου ακόμη, αν τούτο πρόκειται να σε ωφελήσει Ευριπίδης
  • Πρέπει ο άνθρωπος να τοποθετείται εκεί όπου πρόκειται να ωφελήσει Ευριπίδης
  • Πρέπει όλοι να λέγουν το ωφελιμότατο, όχι το ευκολότατο Δημοσθένης