Αδέλφια

ένα από δύο ή περισσότερα άτομα με έναν ή και τους δύο γονείς κοινούς

Βλέπε και:

P S Krøyer 1897 - Døtrene Benzon.jpg


  • Αδελφός ανδρί παρείη (Ο αδελφός μπορεί να βοηθήσει τον αδελφό του) Πλάτων
  • Με αδελφικό χέρι πρέπει τον αδελφό να τον περιποιούμεθα Ευριπίδης
  • Να μην κάνεις τον φίλο σου ίσο με τον αδελφό σου Ησίοδος
  • Ο αδελφός που βοηθείται από τον αδελφό του, μοιάζει με πόλη οχυρωμένη και απρόσιτη
  • Όποιος φροντίζει για τον αδελφό του, προνοεί για τον εαυτό του Ξενοφών
  • Όσοι παραμελούν τους αδελφούς των και επιζητούν να κάνουν τους άλλους φίλους, μοιάζουν με εκείνους που αφήνουν ακαλλιέργητο το δικό τους χωράφι και καλλιεργούν ξένο Σωκράτης
  • Συμβίωση μονοιασμένων αδελφών είναι ισχυρότερη από κάθε τείχος Αντισθένης
  • Ως ηδύ γ' εν αδελφοίσιν ομονοίας έρως (Τι ευχάριστο είναι να ζουν οι αδελφοί σε αρμονία) Μένανδρος
  • Αδελφούλα μου Γλυκιά μου Αδελφούλα Αν ένα όνομα είναι το πιο λατρευτό και το πιο αγνό αυτό είναι εσύ λορδών Βύρων