Βλέπε και:  • Η αμεροληψία είναι μια καθαρά μηχανική αρετή
  • Οι όμοιοι διάκεινται ευμενώς προς τους ομοίους τους Ξενοφών
  • Το πιο δύσκολο θάρρος είναι η αμεροληψία