Βλέπε και:



  • Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι υποκειμενικοί με τον εαυτό τους και αντικειμενικοί με τους άλλους, τρομακτικά αντικειμενικοί μερικές φορές -όμως σκοπός είναι να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας και υποκειμενικοί με τους άλλους Κιρκεγκααρντ Σορεν
  • Συχνά η αντικειμενικότητα είναι το πιο δύσκολο θάρρος Σεβινιέ