Βλέπε και:  • Όταν οποιαδήποτε βωμολοχία λέγεται με ευχέρεια, πολύ κοντά είναι και η εκτέλεσή της Αριστοτέλης