Βλέπε και:


  • Διαφωνούν και από αγάπη οι φίλοι με τους φίλους, φιλονεικούν δε μεταξύ τους οι αντίπαλοι και οι εχθροί.
  • Οι φίλοι που διαφωνούν, ακονίζουν ο ένας το μυαλό του άλλου.
  • Όταν ακούς μια γνώμη που δε σου αρέσει, μελέτησέ την και βρες την αλήθεια μέσα της.
  • Υπάρχουν τρεις γνώμες. Η δική σου, η δική μου και η σωστή! Ο σοφοί επιλέγουν την τρίτη.