Βλέπε και:
  • Εάν η θυγατέρα σου παντρεύτηκε καλά, κέρδισες ένα γιό. Εάν όχι, έχασες μια θυγατέρα
  • Ο γιός μου είναι γιός μου έως ότου παντρευτεί, η κόρη μου είναι κόρη μου σε όλη της τη ζωή
  • Πρέπει οι γονείς να παντρεύουν τις θυγατέρες τους, κατά την ηλικία μεν νεαρές, κατά τη σκέψη δε ηλικιωμένες Κλεόβουλος