Βλέπε και:  • Εις τα ακάθαρτα λοιμός εσοικίζεται (Ο λοιμός εγκαθίσταται εκεί όπου παραμελούνται οι νόμοι της υγιεινής) Μένανδρος