Επιτύμβιες στήλες

κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia

ΓΕπεξεργασία

Είτε τον καλέσουν είτε όχι, ο Θεός θα είναι παρών.

Invoked or not invoked, God will be present.

ΚΕπεξεργασία

Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβούμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος.

Έλεος, Χριστέ μου.

My Jesus, mercy.

Επιτέλους ελεύθερος. Επιτέλους ελεύθερος. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους ελεύθερος.

Free at last. Free at last. Thank God Almighty I'm Free At Last.

ΛΕπεξεργασία

Μέσα.

In.

Ω ξείν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι, τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι.

ΜΕπεξεργασία

Κατὰ τον δαίμονα ἑαυτοῦ. (στα ελληνικά)

Μην προσπαθείς.

Don't Try.

ΝΕπεξεργασία

Πήρε το δύσκολο δρόμο.

She did it the hard way.

ΟΕπεξεργασία

Μην πατάτε τη χλόη.

Do not walk on the grass.

ΣΕπεξεργασία

Καλέ φίλε, για όνομα του Θεού συγκρατήσου,
Και μην σκάψεις τη σκόνη, την κλεισμένη εδώ μέσα.
Ευλογημένος όποιος λυπηθεί τούτες τις πέτρες,
Καταραμένος όποιος τα κόκαλά μου ανασαλέψει.
Good friend, for Jesus' sake forbear,
To dig the dust enclosed here
Blest be the man that spares these stones,
But cursed be he that moves my bones.

ΤΕπεξεργασία

Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον Πλάστη μου.

I am ready to meet my Maker.

Επιτύμβιες στήλες στη λογοτεχνίαΕπεξεργασία

  • Ενθάδε κείται η Σουσού,

αριστοκράτις και λουσού,
κυρία καθώς πρέπει.
Διαβάτα, στάσου ευλαβώς
και υποκλίσου ευγενώς
Γιατί του τάφου τούτου η πλαξ
μπορεί να σου φωνάξει: βλαξ!
"Μαντάμ Σουσού", Δημήτρη Ψαθά