Θαλής ο Μιλήσιος

(Ανακατεύθυνση από Θαλής)

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, (περ 630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.), προσωκρατικός φιλόσοφος, που δραστηριοποιήθηκε στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. στη Μίλητο. Ενας απο τους Επτά Σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας. Πλούτισε με την εμπορία του αλατιού, ταξίδεψε στην Αίγυπτο, απ'όπου εισήγαγε στην πατρίδα τη χρήση των λεγόμενων Αιγυπτιακών κλασμάτων, ήτοι των εχόντων αριθμητική μονάδα. Καταμέτρησε το ύψος των μεγάλων αιγυπτιακών πυραμίδων από τη σκιά τους και καθόρισε την αιτία των πλημμυρών του Νείλου. Ανακάλυψε την έλξη των ελαφρών σωμάτων από το ήλεκτρο. Ως αρχή του παντός έπαιρνε το νερό.

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:

 • Ἄρχων κόσμει σεαυτόν.
  • Ως άρχοντας να κοσμείς τον εαυτό σου.
 • Ἀνιαρὸν ἀργία.
  • Δυσάρεστο πράγμα η αργία.
 • Ἀργὸς μὴ ἴσθι, μηδ᾽ ἂν πλουτῇς.
  • Μη μένεις αργός, ακόμη κι αν είσαι πλούσιος.
 • Βλαβερὸν ἀκρασία.
  • Βλαβερό πράγμα να μην ελέγχεις τον εαυτό σου.
 • Βαρὺ ἀπαιδευσία.
  • Βαρύ πράγμα η αμορφωσιά.
 • Δίδασκε καὶ μάνθανε τὸ ἄμεινον.
  • Δίδασκε και μάθαινε το καλύτερο.
 • Ἐγγύα, πάρα δ᾽ ἄτα.
  • Δώσε εγγύηση… και η συμφορά είναι δίπλα.
 • Ἥδιστον τὸ ἐπιθυμίας τυχεῖν.
  • Πολύ ευχάριστο πράγμα η πραγματοποίηση μιας επιθυμίας.
 • Κακὰ ἐν οἴκῳ κρύπτε. † Φθονοῦ μᾶλλον ἢ οἰκτείρου.
  • Τα κακά κρύβε τα στο σπίτι σου. Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε οικτίρουν.
 • Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν μήτε πένητας ἔχουσαν πολίτας.
 • Κολακεύειν γονεῖς μὴ ὄκνει.
  • Να μη κουράζεσαι να κολακεύεις και να καλοπιάνεις τους γονείς σου.
 • Μέτρῳ χρῷ.
  • Να έχεις μέτρο.
 • Μὴ τὴν ὄψιν καλλωπίζου, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἴσθι καλός.
  • Να μην καλλωπίζεις την εξωτερική σου εμφάνιση, αλλά να κοιτάζεις να είσαι ωραίος στη συμπεριφορά σου.
 • Μὴ πλούτει κακῶς.
  • Να μη πλουτίζεις με άσχημο τρόπο.
 • Μή σε διαβαλλέτω λόγος πρὸς τοὺς πίστεως κεκοινωνηκότας.
  • Να μην επιτρέπεις διαβολές να σε επηρεάζουν σε βάρος προσώπων που κέρδισαν την εμπιστοσύνη σου.
 • Μὴ πᾶσι πίστευε.
  • Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες.
 • Μὴ προσδέχου τὸ φαῦλον.
  • Να μην αποδέχεσαι το κακό.
 • Οἵους ἂν ἐράνους ἐνέγκῃς τοῖς γονεῦσι, τούτους αὐτοὺς ἐν τῷ γήρᾳ παρὰ τῶν τέκνων προσδέχου.
  • Ό,τι πρόνοιες λάβεις για τους γονείς σου, τέτοιες να περιμένεις κι εσύ στα γηρατειά σου από τα παιδιά σου.
 • Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν γνῶναι.
 • Τί εὔκολον; Τό ἄλλῳ ὑποτίθεσθαι.
 • Τί κοινότατον; Ἐλπίς. Και γάρ οἵς ἄλλο μηδέν, αὔτη παρέστη.
 • Τί τάχιστον; Νούς. Διά παντός γάρ τρέχει.
 • Τί πρεσβύτερον; Θεός. Ἀγέννητον γάρ ἐστιν.
 • Τί ἰσχυρότατον; Ἀνάγκη. Μόνον γὰρ ἀνίκητον.
 • Τί σοφώτερον; Χρόνος. Τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οὖτος ἤδη, τὰ δ᾿ εὑρήσει.
 • Τί βλαβερώτατον; Κακία. Καὶ γὰρ τὰ χρηστὰ βλάπτει παραγενομένη.
 • Τί κάλλιστον; Κόσμος. Πᾶν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτου μέρος ἐστί.
 • Φίλων παρόντων καὶ ἀπόντων μέμνησο.
  • Τους φίλους σου να τους θυμάσαι και όταν είναι κοντά σου και όταν βρίσκονται μακριά σου.
 • Χαλεπὸν τὸ εὖ γνῶναι.
  • Δύσκολη η σωστή γνώμη.