Βλέπε και:


Αγία Γραφή

επεξεργασία
 • “Εάν δύο υμών συμφωνήσωσιν επί της γης περί Παντός πράγματος ού εάν αιτήσωνται, γεννήσεται αυτοίς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς. Ού γαρ εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμι εν μέσω αυτών” [Ματθ. ιζ’19-20] Ματθ.19-20
 • “Εάν έχητε πίστιν (…) καν τω όρει τούτω είπητε, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, γενήσεται. Και πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε” [Ματθ. κα’21-22] Ματθ.κα'21-22
 • “Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται” [Ματθ. ιζ’20] Ματθ.ιζ'20
 • “Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι” [Μαρκ. θ’23] Μαρκ.θ'23
 • “Ει συ εί ο Χριστός, ειπέ ημίν. Είπε δε αυτοίς. Εάν υμίν είπω, ου μη πιστεύσητε” [Λουκ. κβ’67-68] Λουκ.κβ'67-68
 • “Είπε δε ο Κύριος. Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εξητήσατο υμάς του σινιάσαι ως τον σίτον. Εγώ δε εδεήθην περί σου ίνα μη εκλίπη η πίστις σου. Και σύ ποτε επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου” [Λουκ. κβ’ 31-32] Λουκ.κβ'31-32
 • “Είπον οι απόστολοι τω Κυρίω. Πρόσθες ημίν πίστιν. Είπε δε ο Κύριος. Ει έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ελέγετε αν τη συκαμίνω ταύτη, εκριζώθητι και φυτεύθητι εν τη θαλάσση. Και υπήκουσεν αν υμίν” [Λουκ. ιζ’6] Λουκ.ιζ'6
 • “Εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα ής πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου” [Ματθ. κε’21] Ματθ.κε'21
 • “Εχετε πίστιν Θεού. Αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ός αν είπη τω όρει τούτω, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύση ότι ά λέγει γίνεται, έσται αυτώ ό εάν είπη. Διά τούτο λέγω υμίν, πάντα όσα αν προσευχόμενοι αιτείσθε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και έσται υμίν” [Μαρκ. ια’23-24] Μαρκ.ια'23-24
 • “Η πίστις σου σέσωκέ σε” [Λουκ. ζ’50] Λουκ.ζ'50
 • “Θάρσει θύγατερ. Η πίστις σου σέσωκέ σε. Πορεύου εις ειρήνην” [Λουκ. 48] Λουκ.48
 • “Μακαρία η πιστεύσασα ότι έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενεάς γενεών ταις φοβουμένοις αυτόν. Εποίησε κράτος εν βραχίονι αυτού. Διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανοία καρδίας αυτών. Κάθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς” [Λουκ. α’ 45-54] Λουκ.α'45-54
 • “Μη φοβού, μόνον πίστευε” [Μαρκ. ε’36] Μαρκ.ε'36
 • “Μη φοβού. Μόνο πίστευε, και σωθήσεται” [Λουκ. η’50] Λουκ.η'50
 • “Ος αν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, καλόν εστίν αυτώ μάλλον ει περίκειται λίθος μυλικός περί τον τράχηλον αυτού και βέβληται εις την θάλασσαν” [Μαρκ. θ’42] Μαρκ.θ'42
 • “Πιστεύω, κύριε. Βοήθει μου τη απιστία” [Μαρκ. θ’24] Μαρκ.θ'24
 • “Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση της κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς, σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται” [Μαρκ. ιστ’15-16] Μαρκ.ιστ'15-16
 • Αγόρι μου, πρέπει να πιστεύεις στον Θεό παρ' όλα αυτά που λένε οι παπάδες Άσκβιτ Μ.
 • Αγωνίσου τον καλό αγώνα της πίστεως Καινή Διαθήκη (Α'Τιμ. Στ'12)
 • Αν έχεις πίστη, είναι σαν να ‘χεις φτερά Μπάρι Τζ.
 • Αν θέλεις να χάσεις την πίστη σου, κάνε παρέα μ’ έναν παπά Γκουρτζίεφ Γ.
 • Αν κάποιος θέλει να βεβαιωθεί ότι ακολουθεί το σωστό δρόμο, πρέπει να κλείσει τα μάτια και να προχωρήσει στα σκοτεινά Άγιος Ιωάννης του Σταυρού (Ισπανία 1542-1591)
 • Αν μαχόμαστε με πίστη, διπλά οπλισμένοι κατεβαίνουμε στη μάχη Πλάτωνας
 • Αν πιστεύεις ότι είσαι πολύ μικρός για να φέρεις αποτελέσματα, τότε δεν βρέθηκες ποτέ στο κρεβάτι παρέα με ένα κουνούπι Πράις Μπ.
 • Απαλλάξτε τον πιστό από τις αμφιβολίες του και θα έχετε έναν φανατικό Τοϊσιμπέκοφ Μπ.
 • Αυτοί που έχουν βιώσει το αληθινό φως της πίστης, ποτέ δεν ερίζουν για τον τρόπο που εκφράζονται οι διάφορες θρησκείες. Γνωρίζουν ότι η ψυχή όλων των θρησκειών είναι η ίδια και δεν οργίζονται, επειδή απλά και μόνο οι άνθρωποι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα Βιβεκάντι Σβάμι (1863-1902, Ινδία)
 • Αυτός ο κόσμος για τους πιστούς είναι φυλακή και για τους άπιστους παράδεισος Προφήτης Μωάμεθ
 • Αυτός που δεν αμφέβαλε ποτέ του, δεν επίστεψε ποτέ
 • Δε χρειάζεται να έχεις πίστη για να προσεύχεσαι. Πρέπει να προσεύχεσαι για ν' αποκτήσεις πίστη Μοριάκ Φ.
 • Δεν μπορώ μια παρηγοριά να προσφέρω. Γιατί αυτό επιθυμούν φλογερά όλοι, τόσο οι άγριοι, όσο κι οι πιο καλοί πιστοί. Φρόιντ
 • Δεν πεθαίνει ο Θεός σαν χάσουμε την πίστη μας, εμείς πεθαίνουμε όταν πια τη ζωή μας δεν τη φωτίζει αυτή η λάμψη που καθημερινά αναγεννάται, η λάμψη από ένα θαύμα που πηγάζει πέρα από την αντίληψή μας Χαμαρσκελντ Νταγκ
 • Δεν πιστεύουμε στην αθανασία επειδή μπορούμε να την αποδείξουμε, αλλά προσπαθούμε να την αποδείξουμε καθώς δεν μπορούμε παρά να την πιστεύουμε Μαρτινο Χάριετ
 • Είμαι βαθιά θρησκευόμενος μη-πιστός Άγνωστος
 • Είναι άραγε πίστη το να μην κατανοείς τίποτα και απλώς να παραδίδεις ανεπιφύλακτα τα πιστεύω σου στην Εκκλησία; Καλβίνος
 • Είναι νέος όσο και η πίστη σου
 • Είναι πιο εύκολο να πιστέψεις στο Θεό και πιο δύσκολο να τον αγαπήσεις. Είναι πιο εύκολο να αγαπήσεις τον Διάβολο και πιο δύσκολο να τον πιστέψεις Μποντελαίρ
 • Εκείνος που δεν ξέρει, πιστεύει Έμπνερ-Έσεμπαχ Μ.
 • Εκείνος που πιστεύει είναι ευτυχισμένος, εκείνος που αμφιβάλλει είναι σοφός Ουγγρική παροιμία
 • Ελάτε, περάστε! Σας παρακαλώ, ελάτε κι άλλη μια φορά. Όποιος κι αν είστε: πιστός ή άπιστος, αιρετικός ή ειδωλολάτρης. Αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή για τον καθένα. Ρουμί
 • Ένας άντρας με ψυχή, πάντοτε πλειοψηφεί Τζάκσον Άντριου
 • Επικίνδυνη σύγχρονη τάση: οι άνθρωποι δύσκολα ασχολούνται με το να σκέφτονται, αλλά πολύ εύκολα πιστεύουν Σοϊλεμεζίδης Γ.
 • Έργα χωρίς πίστη, είναι ψάρι χωρίς νερό
 • Εύκολα κανείς πιστεύει ό,τι ελπίζει Τέννυσον
 • Έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτούς που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν μας έχουν ποτέ εξαπατήσει Τζόνσον Σ.
 • Η αμφιβολία δεν είναι το αντίθετο της πίστης, αλλά είναι μέρος της πίστης Τίλιχ Π.
 • Η απόλυτη πίστη διχάζει, η αμφιβολία ενώνει Ουστίνοφ Π.
 • Η δικαιοσύνη χωρίς πίστη είναι ανίσχυρη Πασκάλ
 • Η ζωή είναι αμφιβολία, και η πίστη χωρίς αμφιβολία δεν είναι τίποτα άλλο πάρα μόνο θάνατος Ντε Ουναμούνο Μισέλ
 • Η θρησκεία: ο διαδεδομένος αντικαταστάτης της πίστης Ουάιλντ Ο.
 • Η μωροπιστία των ανόητων είναι ανεξάντλητη όπως και η εφευρετικότητα των απατεώνων. Μπορκ Ε.
 • Η νύχτα δεν θα ήταν όμορφη, αν δεν πιστεύαμε στο φως της αυγής
 • Η πίστη αποτελείται από λίγη τεμπελιά, λίγο φόβο, λίγο συμφέρον, λίγη κούραση, λίγη παθητικότητα και μερικές φορές από λίγη πίστη Ρέϊ Ε.
 • Η πίστη δεν γίνεται αλήθεια, αφού κάποιος πέθανε για αυτήν Ουάιλντ Ο.
 • Η πίστη δεν γνωρίζει ντροπή Πανίτσας Διον.
 • Η πίστη δεν είναι μόνο μια αρετή, είναι η ιερή στοά, από την οποία περνούν όλες οι αρετές Λακονταίρ
 • Η πίστη δημιουργεί τις αρετές, τις οποίες πιστεύει Σεβινιέ
 • Η πίστη είναι ανώτερη της λογικής Μπαίλλεϋ
 • Η πίστη είναι έξαψη και ενθουσιασμός: μια κατάσταση διανοητικού μεγαλείου, το οποίο ωσάν θησαυρό πρέπει να φυλάμε κι όχι να τη σπαταλάμε λίγο λίγο στον κόσμο των κενών λέξεων και με σχολαστικές στενόμυαλες αναζητήσεις Σάνδη Γεωργία
 • Η πίστη είναι ευλαβής απιστία Βολταίρος
 • Η πίστη είναι η δύναμη της ζωής Τολστόι
 • Η πίστη είναι η προϋπόθεση της γνώσης Άγιος Αυγουστίνος
 • Η πίστη είναι ηρωισμός της διανοίας
 • Η πίστη είναι μια όαση στην καρδιά που ποτέ δεν μπορεί να φτάσει το καραβάνι της σκέψης Γκιμπράν Χ.
 • Η πίστη είναι προϋπόθεση της γνώσης Άγιος Αυγουστίνος
 • Η πίστη μπορεί να οριστεί συνοπτικά σαν μια παράλογη πεποίθηση στην ύπαρξη του απίθανου. - Χένρι Λούις Μένκεν, Prejudices, Third Series (1922), κεφ. 14 «Types of Men»
 • Η πίστη πρέπει να ενισχύεται από τη λογική… όταν η πίστη τυφλώνεται, πεθαίνει Γκάντι Μ.
 • Η πίστη στα θεία είναι σε σημαντικό βαθμό ένα υποκατάστατο της χαμένης πίστης στον εαυτό μας Χόφερ Ε.
 • Η πίστη στην εκτυπωμένη λέξη από τα χρόνια του Γουτεμβέργιου είναι μία από τις ισχυρότερες δεισιδαιμονίες αυτού του κόσμου. Μαρκουζέ Λ.
 • Η πίστη στις ουράνιες δυνάμεις εμποδίζει να φέρουμε την τάξη στα γήινα πράγματα Ογκαριόφ Ν.
 • Η πίστη υποθέτει την αμφιβολία, αλλιώς δε θα ήταν πίστη, αλλά γνώση Κρουγκλόφ Α.
 • Η πίστη χωρίς νου οδηγεί στην πρόληψη, ενώ ο νους χωρίς πίστη οδηγεί στον κυνισμό Άγνωστος
 • Η πίστη, αν δεν κάνει έργα, είναι νεκρή
 • Η συνεχής επίκληση της πίστης είναι ένδειξη φόβου Άγνωστος
 • Η τιμή, η πίςτη και τα μάτια δεν επιδέχονται αστεία Ιωάννης Αγκρικόλα
 • Ήμουν αναγκασμένος να συμπιέσω την γνώση, για να εκκενώσω χώρο για την πίστη Καντ
 • Ηρωισμός είναι να πιστεύεις σε μια ιδέα Σβάιτσερ
 • Θεός: πίστη πλην θρησκεία Μουρταζάεφ Α.
 • Θεράπευε πίστιν (Να επιδιώκεις την πίστη) Πιττακός
 • Καλύτερα δέκα φορές να σε ξεγελάσουν, παρά να χάνεις την πίστη στους ανθρώπους Τσόκε Ι.
 • Κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει για τον άνθρωπο που δρα και ενεργεί με πίστη στον σκοπό του
 • Κάποιοι δύσπιστοι ζήτησαν από τον Μωάμεθ να αποδείξεει τη θεϊκή προέλευση της διδασκαλίας του, και τότε ο Προφήτης διέταξε το μακρινό βουνό Σάλα να έρθει εκεί που καθόταν. Το βουνό κουνήθηκε, όμως ο Μωάμεθ έμεινε ατάραχος. "Ο Θεός είναι σπλαχνικός" είπε. "Αν είχε έρθει εδώ το βουνό, θα μας είχε λιώσει. Θα πάω εγώ στο βουνό να Τον ευχαριστήσω". Αυτή η ιστορία είναι ένα μάθημα για αυτούς που αρνούνται να δουν μια καθαρά πνευματική αλήθεια και θέλουν η πίστη να συνοδεύεται από αδιάσειστα πειστήρια Μωάμεθ
 • Κληρικός που εμπνέει τα στρατεύματα είναι υπόθεση θρησκείας. Εάν ήταν ζήτημα πίστης τότε θα είχαμε έναν ιερέα που θα προσπαθούσε να σταματήσει το στρατό Κρουγκλόφ Α.
 • Κληροδοτημένη πίστη, αμφιβολία, αθεϊσμός, ορθολογισμός, σκεπτικισμός και ύστερα πάλι πίστη! Μαχφούζ Ν.
 • Λες "πιστεύω" μόνο όταν δεν καταλαβαίνεις, όταν καταλαβαίνεις, λες "κατάλαβα" Κλιουτσέφσκι Β.
 • Μάθαινε περισσότερα παρ' ό,τι πιστεύεις Σαίξπηρ
 • Μην κάνεις όλα όσα μπορείς, μην ξοδεύεις όλα που έχεις, μην πιστεύεις σε όλα που ακούς και μη λες όλα που ξέρεις Αγγλική παροιμία
 • Μόνο μετά όταν θα πέσουν τα τείχη τον μιναρέδων και των τζαμιών, θα εμφανιστούν γύρω πολλοί δερβίσηδες. Ως που η πίστη δε γίνει αίρεση, αλλά η αίρεση πίστη, ως τότε κανένας δε θα γίνει μωαμεθανός Ρουμί
 • Να έχεις πίστη στα μικρά, γιατί σ' αυτά στηρίζεται η δύναμή σου Μητέρα Τερέζα
 • Να μην είσαι εύπιστος και να μην πιστεύεις σε όλους Αρχαίο ρητό
 • Να πιστεύεις τα μισά απ’ αυτά που άκουσες και τίποτα απ’ αυτά που λες Ο νόμος του Μάρι
 • Νεότητα χωρίς πίστη είναι ημέρα χωρίς ήλιο Μουρ
 • Ο άνθρωπος θεωρεί ιερό ό,τι πιστεύει, όπως βλέπει όμορφο ό,τι αγαπάει Ρενάν Έρνεστ
 • Ο ίδιος ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη να μην Τον πιστεύω Λιουής Σ.
 • Ο μόνος περιορισμός για να πραγματώσουμε το μέλλον μας είναι οι αμφιβολίες του σήμερα. Ας βαδίσουμε μπροστά με πίστη δυνατή και ζωντανή Ρούσβελτ Φραγκλίνος
 • Ο Μπλαιζ Πασκάλ (1623-1662), με το πρακτικό του μυαλό, πρότεινε το εξής ως λόγο πίστης σ' ένα δημιουργό: Καλύτερα να πιστεύεις στον Θεό, παρά να μην πιστεύεις. Αν δεν υπάρχει Θεός, δεν έχει σημασία αν κάνεις λάθος. Αν όμως υπάρχει, το λάθος σου έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό, η μόνη ασφαλής συμπεριφορά είναι η πίστη. Το επιχείρημα αυτό πολλοί το αποκαλούν κυνικό, όμως ο Πασκάλ μόνο κυνικός δεν ήταν. Γι' αυτόν, αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα -το σύμπαν δεν έχει νόημα Πασκάλ Μπλαιζ
 • Ο πιστός, ο θρήσκος δεν είναι Αναζητητής. Ο πιστός βαριέται, δεν θέλει να ψάξει, γι' αυτό πιστεύει. Όσσο
 • Ό,τι διαρκώς ποθούμε, αυτό πιστεύουμε Γιουγκ
 • Οι αμφιβολίες μπορούν να σε κάνουν φιλόσοφο, αλλά μόνο η πίστη μπορεί να σε κάνει απόστολο Έμπνερ-Έσεμπαχ Μ.
 • Οι άνθρωποι πιστεύουν αυτό που επιθυμούν Καίσαρας
 • Όποιος αληθινά στοχάζεται το νόημα της ζωής, βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας πράξης πίστης Τίλιτς Πολ
 • Όποιος ξέρει πολλά, πιστεύει λίγα
 • Όποιος πιστεύει εύκολα είναι δυστυχής. Αλλά δυστυχέστερος είναι εκείνος που δεν είναι σε θέση να πιστέψει τίποτα Λούθηρος
 • Όταν η πίστη χαθεί όταν η τιμή πεθάνει, τότε ο άνθρωπος είναι νεκρός. Λα Ροσφουκό
 • Πείτε μου πρώτα τι ακριβώς εννοείτε με τη λέξη Θεός και θα σας πω αν πιστεύω Αϊνστάιν
 • Πίστευε και μη ερεύνα
 • Πιστεύω στην ηθική πρόοδο της ανθρωπότητας, αλλά εγώ την θεωρώ αφόρητα αργή Χερτσλ
 • Πίστη – αυτό που υποθέτει αμφιβολία. Αλλιώς δε θα ήταν πίστη, αλλά γνώση. Κρουγκλόφ Α.
 • Πίστη θα πει να πιστεύεις στο αόρατο και η πίστη σου αυτή, σαν δώρο, να σε κάνει να το βλέπεις. Η πίστη, τη σκορπισμένη συσπειρώνει ύπαρξή μας Άγιος Αυγουστίνος
 • Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη
 • Πίστη σημαίνει να μη θέλεις να μάθεις την αλήθεια Νίτσε Φ.
 • Πίστη: πεποίθηση χωρίς στοιχεία σε κάτι που λέει κάποιος ο οποίος μιλάει χωρίς να ξέρει, για πράγματα που δεν ελέγχονται Αμβρόσιος Μπιρς
 • Πιστόν ουδέν (Τίποτα δεν μένει πιστό - αναλλοίωτο) Χίλων
 • Ποτέ δεν θα ξανανθίσουν το μαραμένο λουλούδι και η χαμένη πίστη Μεξικάνικη παροιμία
 • Προσευχή είναι η φωνή της πίστης
 • Προτιμώ την αξία της γνώσης από την αξία της ευλάβειας Χαντίθ
 • Στην ιστορία του κόσμου δεν υπήρξε ποτέ φιλόσοφος ή αίρεση, νόμος ή πειθαρχία που να εξυψώσουν τόσο το κοινό καλό, όσο η χριστιανική πίστη Φράνσις Μπέικον
 • Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα μάτια Ηρόδοτος
 • Την περίοδο της Σαρακοστής το ποσοστό των πιστών μειώνεται, αλλά το Πάσχα μεγαλώνει Ρας Α.
 • Το να μην μπορείς να πιστέψεις είναι ένα είδος αναπηρίας Τσαρούχης Γιάννης