Βλέπε και:
 • Δεν υπάρχει πάθος τόσο βαθιά ριζωμένο στην καρδιά, όσο ο φθόνος.
 • Είναι καλύτερα να σε φθονούν, παρά να σε λυπούνται.
 • Εκείνοι που παρουσιάζονται πιο απελπισμένοι και πιο ταπεινοί είναι συνήθως πιο φιλόδοξοι και πιο ζηλόφθονοι.
 • Εκείνος που προσπαθεί να κοιτάζει από πάνω προς τα κάτω με τουπέ, αυτόματα υποχρεώνει του εαυτό του να κοιτάζει από κάτω προς τα πάνω με φθόνο.
 • Η αγανάκτηση αποτελείται από δυο τοις εκατό αλήθεια, σαράντα οχτώ τοις εκατό αγανάκτηση και πενήντα τοις εκατό φθόνο.
  • Βιτόριο ντε Σίκα
 • Η αγάπη βλέπει με τηλεσκόπιο, ο φθόνος με μικροσκόπιο.
 • Η συμπόνια είναι ο πόνος για τη δυστυχία του άλλου, η ζηλοφθονία είναι ο πόνος για την ευτυχία του άλλου.
 • Η υπόκρισις είναι καρπός του φθόνου. Μίσος έχουμε στην καρδίαν.
 • Η φτώχεια είναι φθονερή και κακόβουλη.
 • Η φτώχια δημιουργεί κλέφτες, όπως η αγάπη δημιουργεί ποιητές.
 • Λίγοι άνθρωποι το έχουν στη φύση τους αυτό: να τιμούν χωρίς φθόνο τον ευτυχισμένο φίλο τους.
  • Αισχύλος, Αγαμέμνων
   • Παύροις γὰρ ἀνδρῶν ἐστι συγγενὲς τόδε, φίλον τὸν εὐτυχοῦντ' ἄνευ φθόνων σέβειν.
 • Μετά από κείνους που έχουν τα πιο υψηλά πόστα, δε γνωρίζω πιο δυστυχισμένους ανθρώπους, εκτός εκείνων που τους φθονούν.
 • Μηδενί φθόνει. (Να μη φθονείς κανένα.)
 • Μόνο τα καρποφόρα δένδρα πετροβολούνται.
 • Ο φθονερός αυτώ πολέμιος συνίσταται. Αυθαιρέτοις γαρ συνέχεται λύπαις αεί. (Ο φθονερός γίνεται εχθρός του εαυτού του. Γιατί κατέχεται συνέχεια από λύπες που μόνος του προκαλεί.)
 • Ο φθονερός είναι δυστυχισμένος από τη δική του ατυχία και την ευτυχία του πλησίον.
 • Ο φθόνος δυσκολότερα συμφιλιώνεται, παρά το μίσος.
 • Ο φθόνος είναι ένας φόρος που πρέπει να πληρώσει η κάθε λαμπερή προσωπικότητα.
 • Ο φθόνος είναι η λύπη για τους αναξίως ευτυχούντες.
 • Ο φθόνος είναι παιδί της αλαζονείας, εργάτης της εκδίκησης, αρχηγός μυστικής επανάστασης και διαρκές βάσανο της αρετής. Ο φθόνος είναι βόρβορος της ψυχής, δηλητήριο κι υδράργυρος που φθείρει τη σάρκα κι αποξηραίνει τον μυελό των οστών.
 • Ο φθόνος είναι συντετριμμένος θαυμασμός.
 • Ο φθόνος είναι το έλκος της ψυχής.
 • Ο φθόνος κινείται από μοχθηρία.
 • Ο φθόνος μπαίνει στις καρδιές των ευγενών, αλλά έρπει κατά γης, όπως το κρυμμένο φίδι.
 • Ο φθόνος τους της ψυχής οφθαλμούς πηροί (τυφλώνει).
 • Ο ψηλός πύργος μετριέται από το μήκος της σκιάς του, ο μέγας άνθρωπος από το ποσοστό των ανθρώπων που τον φθονούν.
 • Οι άνθρωποι που κομπάζουν με το ότι προκαλούν φθόνο συνήθως καταλήγουν στο να προκαλούν οίκτο.
 • Οι δημοφιλείς συγγραφείς συνήθως δεν είναι δημοφιλείς ανάμεσα στους συγγραφείς.
 • Οι ζητιάνοι δεν φθονούν τους εκατομμυριούχους, αλλά τους άλλους ζητιάνους στους οποίους δώσανε περισσότερο.
 • Οι φθονεροί πεθαίνουν, ο φθόνος ποτέ.
 • Όπως από τη σκουριά ο σίδηρος, έτσι κι οι φθονεροί απ’ το χαρακτήρα τους κατατρώγονται.
 • Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο, παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από το φθόνο.
 • Όπως όσοι βαδίζουν στον ήλιο, παρακολουθούνται από τη σκιά τους, έτσι κι όσοι έχουν μεγάλη δόξα, παρακολουθούνται από το φθόνο.
 • Περισσότερο απ’ όλους τους αντιπροσώπους της ανθρώπινης φυλής επιδίδονται στο φθόνο οι ανίκανοι ποιητές.
 • Στον αγαθό άνθρωπο για το τίποτε δεν γεννιέται φθόνος, ούτε φόβος, ούτε οργή ή μίσος.
 • Το χρυσό θηκάκι της συμπόνιας κρύβει κάποτε την λεπίδα του φθόνου.
 • Τον φθόνο, μόνο ο θάνατος τον νικά Οράτιος
 • Φθόνος: η πιο ειλικρινής μορφή κολακείας.
 • Φθόνου απέχου. (Να μη φθονείς.)
 • Τίποτα ολεθριότερο από το πάθος του φθόνου δεν αναπτύσσεται στις ψυχές των ανθρώπων...... όπως η σκουριά τρώει το σίδερο έτσι και ο φθόνος κατατρώει την ψυχή που τον έχει.