Βλέπε και:

  • Αν είσαι φιλομαθής, θα γίνεις και πολυμαθής Ισοκράτης